Tag Archives: du lịch

AI thưởng cá nhân xuất sắc – Chuyến du lịch dành cho người xứng đáng!

Sau chuyến tham quan công tác Tây Ban Nha, công ty Alba Interantional tiếp tục dành những phần thưởng mới cho những người cộng sự đã cùng xây dựng, phát triển hệ thống và không ngừng khao khát vươn lên, hứa hẹn tạo nên những thành tích xuất sắc đáng tự hào của Alba International. […]