30 ngày uống SkinShot hiệu quả như thế nào?

1 liệu trình uống SkinShot là 30 ngày, tuỳ thuộc vào tình trạng da của mỗi người mà có lộ trình uống khác nhau. Nhưng thường thì các chị thích uống liên tục 3 tháng đầu để phục hồi, tái tạo da sâu, nhất là da sau 35 tuổi sợ nám.